سبز برای خانه تنها یک رنگ نیست. اگر به گل و گیاه علاقه داشته باشید مطمئنا از این ایده استقبال خواهید کرد. جدیدا ایده ی دستشویی سبز در مجلات و وب سایت های مربوط به دکوراسیون بسیار داغ شده است.

اگر شما نیز می خواهید کمی دستشویی خانه خود را نوسازی کنید این ایده ی خوبی است و به سادگی قابل اجراست. البته هر گیاهی را نمی توانید در این فضا استفاده کنید. در ادامه ۵ انتخاب گیاهی که برای فضای دستشویی مناسب است را به شما معرفی می کنیم.

آلوئه ورا یک گیاه طبی فوق العاده موثر است که وجودش در دستشویی می تواند برای تمام مشکلات پوستی مفید باشد. سوختگی، خارش پوست، خراش، گزش پشه ها و غیره را می توانید با آلوئه ورا التیام دهید.

آلوئه ورا در فضاهای آلوئه ورا یک گیاه طبی فوق العاده موثر است که وجودش در دستشویی می تواند برای تمام مشکلات پوستی مفید باشد. سوختگی، خارش پوست، خراش، گزش پشه ها و غیره را می توانید با آلوئه ورا التیام دهید.

آلوئه ورا در فضاهای درخشان و گرم پرورش پیدا می کند. برای باغبان های تازه کار پرورش آلوئه ورا بهترین شروع است چون آلوئه ورا خیلی سخت از بین می رود.
ازلیادرخشان و گرم پرورش پیدا می کند. برای باغبان های تازه کار پرورش آلوئه ورا بهترین شروع است چون آلوئه ورا خیلی سخت از بین می رود.
ازلیا

گیاه زیبا و معطر ازلیا برای دستشویی بسیار مناسب است. شکوفه های رنگارنگ آن هر دستشویی را زنده می کند. نگهداری از آزلیای گلدانی بسیار راحت است، اما زیبا نگه داشتنش به کمی تلاش نیاز دارد. آزلیا در سایه هم رشد می کند اما همچنان به کمی نور آفتاب نیاز دارد. این گیاه در دستشویی نور گیر جلوه ای فوق العاده پیدا می کند.
گیاه عنکبوتی

گیاه زیبا و معطر ازلیا برای دستشویی بسیار مناسب است. شکوفه های رنگارنگ آن هر دستشویی را زنده می کند. نگهداری از آزلیای گلدانی بسیار راحت است، اما زیبا نگه داشتنش به کمی تلاش نیاز دارد. آزلیا در سایه هم رشد می کند اما همچنان به کمی نور آفتاب نیاز دارد. این گیاه در دستشویی نور گیر جلوه ای فوق العاده پیدا می کند.
گیاه عنکبوتی

(بازدید شده ۷۴ بار, بازدید امروز ۱)