در دکوراسیون با لاستیک ۱ دیدیم که چگونه با استفاده از لاستیک های کهنه و دست و پاگیر چگونه میتوان فضای حیاط و یا فضای سبز خود را تغییر داد . این نوشته با استقبال زیادی مواجه شد . امیدوارم عکسهای سری دوم هم مفید واقع بشه .

(بازدید شده ۱۶۸ بار, بازدید امروز ۱)